Какво е ненадеждна здравна информация?

Complete the description of the article for a correct work of the theme

 Здраве   Декенври 13, 2022

Какво е ненадеждна здравна информация?

Получаването на добра информация за здравето е важно, но трябва да знаете какво е надеждна и ненадеждна здравна информация. Има няколко неща, които можете да направите, за да разберете дали дадена статия или новинарски репортаж e вярен.

Измерване на надеждността на здравната информация

Независимо дали провеждате проучване или интерпретирате мерки за ефективност, свързани със здравето, надеждността е важно съображение. Това се отнася до това дали можете да откриете разлики в качеството на информацията. Също така се отнася до стабилността на данните. Трябва да сте наясно с потенциалните заплахи на дезинформацията.

За да се предпазите от нея, препоръчително е да следите достоврни източници на информация. Разгледайте - https://azcare.bg/ като пример за едн от тях.

Надеждността често се използва в инициативи за здравето на населението. Например, мерките за обществено здраве се използват за оценка на истинския скрит риск от увреждане. Тези мерки често варират, особено при наличие на малка популация или неравномерен интервал от време. Това се дължи на грешки в измерването. Следователно мярката може да не отразява истинското качество на здравните грижи.

Надеждността също може да бъде предизвикателство, когато променливостта се дължи на причини, различни от качеството на предоставената грижа. Това включва редки здравословни събития и нередовни времеви интервали.

Източници на достоверна и ненадеждна здравна информация

Идентифицирането на източници на надеждна и ненадеждна здравна информация е сложен въпрос. Въпреки това е важно да разберете какво е налично и как да оцените тяхната достоверност.

Като цяло източникът е субект, който предлага здравна информация на потребителите. Това може да е организация с нестопанска цел, медийна организация, фармацевтична компания или професионална асоциация. Всяка организация може да има свои собствени уникални финансови интереси и организационна инфраструктура. Тези фактори могат да повлияят на това как информацията се събира, създава и разпространява.

Кодексът на поведение на HON, разработен от фондация Health on the Net, определя етичните стандарти за онлайн информация. Той включва концепция за „активен печат“, която позволява на потребителите да идентифицират надеждни източници. Тези организации се придържат към строги стандарти при създаването на научно съдържание.

Индустрията на здравната политика отдавна смята, че научно-обоснованата информация, базирана на факти, е най-добрият начин за гарантиране на справедливост в здравеопазването.

Ръководство за оценка на качеството и валидността на здравната информация

Ръководството за оценка на качеството и валидността на здравната информация, е ръководство стъпка по стъпка - за оценка на качеството и валидността на здравната информация на пациента. Ръководството включва информация за Thrive Core Set, набор от елементи, използвани за измерване на здравословното състояние на пациента.

Ръководството също така включва описание на процеса на валидиране за основния набор. Това е итеративен процес, който се ръководи от теоретична и емпирична подкрепа. Изследователският екип предостави информация и обратна връзка по време на всяка стъпка от процеса на валидиране.

Основните елементи на Thrive са разработени чрез преглед на литературата, обратна връзка от експерти и голяма извадка от пациенти с хронични заболявания. Елементите са проектирани да бъдат последователни при множество условия. Например, пациент с PD и MDD ще трябва да попълни PDRS и картата на настроението само веднъж. Те няма да трябва да завършат областта на способността за сън и физическите симптоми.

Изследователският екип проведе психометрични оценки, използвайки подходи както на съвременната теория на тестовете, така и на класическата теория на тестовете. По време на оценката надеждността на основните елементи беше оценена за надеждност при тест-повторен тест, размерност и точност на тест-повторен тест.

Copyright © 2024 Chivasdesk. All Right Reserved.
Powered by Bludit - Theme By BlThemes